Aangifte overlijden

Het overlijden van een persoon moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar hij of zij overleden is.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.

Voor een aangifte moet je de volgende documenten meenemen:

  • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • de identiteitskaart van de overledene
  • de identiteitskaart van de aangever
  • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene, afgeleverd door de gemeente waar de overledene gedomiciliëerd is.

Eventueel ook:

  • Een toelating tot begraven van de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg ingeval van een gewelddadige oorzaak.
  • Het trouwboekje van de overledene of van de ouders.
  • Het rijbewijs van de overledene.
  • De aanvraag tot crematie.
  • Het aanvraagformulier voor een concessie.

De overlijdensakte kan steeds afgehaald worden in de gemeente waar de persoon overleden is. Dit is ook mogelijk bij het gemeentebestuur van de laatste woonplaats vanaf het ogenblik dat deze akte daar in de registers is overgeschreven.