Bekendmakingen

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

29/05/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_003_Terboekterstraat

29/05/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_014_Molenblookstraat

07/06/2019 - Bekendmaking meldingsakte 2019_006 Sellerveldstraat

12/06/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 017 Molenblookstraat

12/06/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 006 Heiwijkerweg

13/06/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 013 Fossielstraat

13/06/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 016 Boekweitstraat

13/06/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 02 Asserweg

21/06/2019 - Bekendmaking meldingsakte_ 2019 007_15 Augustusstraat

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_040_Tiendenstraat_Kanaalstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_037_Sint-Rochusstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_035_Zuurbroekstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_01 Valkenbergstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmaking omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen

  • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zutendaal heeft op 25 april 2019 volgend reglement vastgesteld:

    08/05/2019 - Huishoudelijk reglement rmw