Sportraad

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Het werkterrein omvat adviesverlening, subsidieverdeling, de huldiging van sportkampioenen en sportpromotie en dit in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.

Statuten sportraad.

Foto sportraad 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v.l.n.r. eerste rij: Marc Bamps, Marc Vanlaer, Liliane Noben (ondervoorzitter), Ann Schrijvers (schepen van sport), Wim Gorissen (sportfunctionaris).
v.l.n.r. tweede rij: Lambert Bollen, Bert Nijs, Frans Stulens, Mark Fricke, Edwin Vanherf (voorzitter).